1)Hiện tượng NST co xoắn tối đa ở kì giữa trong phân bào có ý nghĩa gì? 2)Một VSV được nuôi cấy trong bình dinh dưỡng 5 ngày.Biết thời gian thế hệ(g)=

Question

1)Hiện tượng NST co xoắn tối đa ở kì giữa trong phân bào có ý nghĩa gì?
2)Một VSV được nuôi cấy trong bình dinh dưỡng 5 ngày.Biết thời gian thế hệ(g)=12giờ.Tính số lần phân chia của tế bào?Số tế bào tạo thành?

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-09-19T03:11:18+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:12:22+00:00

  1. Ý nghĩa của sự đóng xoắn cực đại ở kì giữa: Giúp cho sự phân li của NST ở kì sau được dễ dàng, tránh khỏi sự đứt gãi khi phân chia

  2.

  5 ngày = 24 x 5 = 120 giờ.

  Số lần phân chia của tế bào là: 120 : 12 = 10 lần

  Số tế bào tạo thành: $2^{10}$ 

  0
  2021-09-19T03:12:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. Hiện tượng NST co xoắn tối đa ở kì giữa trong phân bào giúp thuận lợi cho sự nhân đôi ADN, NST

   2.

  g = 12 giờ = 720 phút

  t = 5 ngày = 7200 phút

  n = ?

  Giải:

  Số lần phân chia của VSV là:

  g = t / n => n = t / g = 7200 / 720 = 10 (lần)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )