1 hình chữ nhật có chiều dài 0,6m ,chiều rộng 5 dm và chiều dài 4dm .Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp c

Question

1 hình chữ nhật có chiều dài 0,6m ,chiều rộng 5 dm và chiều dài 4dm .Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật.Tính
a)Thể tích hình chữ nhật
b)thể tích hình lập phương.

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-10T07:54:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:55:55+00:00

                  Bài giải

  a)         0,6m = 6dm

     Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

           6 × 5 × 4 = 120 (dm³)

  b)   Cạnh của hình lập phương đó là:

            (6 + 5 + 4) : 3 = 5 (dm)

     Thể tích hình lập phương đó là:

              5 × 5 × 5 = 125 (dm³)

                  Đáp số: a) 120dm³

                               b) 125dm³

  0
  2021-10-10T07:56:19+00:00

  Đáp án:

  a/ $120(dm³)$

  b/ $125(dm³)$

  Giải thích các bước giải:

  a/ Đổi: $0,6m=6dm$

  Thể tích hình hộp chữ nhật:

  $6×5×4=120(dm³)$

  b/ Cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, rộng, cao nên:

  $\dfrac{6+5+4}3=5(dm)$

  Thể tích hình lập phương:

  $5×5×5=125(dm³)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )