1 hình chữ nhật có chiều dài 120mm,chiều rộng bằng chiều dài. tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Question

1 hình chữ nhật có chiều dài 120mm,chiều rộng bằng chiều dài. tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-10T08:41:34+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T08:42:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khi chiều rộng bằng chiều dài  thì hình đó sẽ thành hình vuông

  Chu vi của hình chữ nhật đó là:

  `(120+120)` x `2` `=` `480` `(mm)`

  `=` `4,8` `dm`

  Diện tích của HCN đó là:

  `120` x `120` `=` `14400` `(mm^2)`

  `=` `1,44` `dm^2`

  `Đáp` `số:` `CV:4,8dm`

                   `DT:1,44dm^2`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-10T08:43:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chiều rộng = chiều dài

  =>hình này là hình vuông

  chu vi hình chữ nhật là

  `120.4=480(mm)`

  diện tích hình chữ nhật là

  `120.120=14400(mm2)`

  dấu . là dấu nhân nhé

  $@kinh0908$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )