1 hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài biets chiều rộng bằng 20cm tính diện tích hình chữ nhật

Question

1 hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài biets chiều rộng bằng 20cm tính diện tích hình chữ nhật

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-07-08T18:24:44+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:26:13+00:00

  Nửa chu vi gấp chiều dài số lần là:

  $3:2=\frac{3}2$ (lần)

  Chiều dài gấp chiều rộng số lần là:

  $\frac{3}2-1=\frac{1}2$ (lần)

  Độ dài chiều dài hcn là:

  $20:\frac{1}2=40$ (cm)

  Diện tích hcn là:

  $20×40=800$ (cm²)

          Đáp số: 800 cm²

  0
  2021-07-08T18:26:31+00:00

  Gọi a, b là chiều dài và chiều rộng của HCN

  Ta có:

  2. (a+b) = 3a

  ⇔ 2a + 2b = 3a

  ⇔ 2a + 40 = 3a

  ⇔ a = 40

  Vậy diện tích hình chữ nhật là 20.40 = 800 cm^2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )