1 hình chữ nhật có chu vi là 240 m,chiều rộng kém chiều dài 20m a)Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật b)Tính DT HCN

Question

1 hình chữ nhật có chu vi là 240 m,chiều rộng kém chiều dài 20m
a)Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật
b)Tính DT HCN

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-21T08:06:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:07:48+00:00

  $\text{Nửa chu vi hình chữ nhật là :}$

  `240:2=120` `(m)`

  $\text{a) Chiều rộng hình chữ nhật là :}$

  `(120-20):2=50` `(m)`

  $\text{Chiều dài hình chữ nhật là :}$

  `120-50=70` `(m)`

  $\text{b) Diện tích hình chữ nhật là :}$

  `50×70=3500` `(m^2)`

             $\text{Đáp số : a) 50m ; 70m}$

                          $\text{b) 3500 }$`m^2`

   

  0
  2021-10-21T08:07:50+00:00

  Đáp án:

  Nửa chu vi hình chữ nhât là:

  240 :2=120(m) 

  a,Chiều dài hình chữ nhật là: 

  (120+20):2=70(m)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  120-70=50(m)

  b, Diện tích hình chữ nhật là:

  70 x 50=3500(m vuông)

  cho mình xin câu trả lời hay nhất nha

  thank you very much

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )