1 hình chữ nhật có chu vi là 50 cm. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/2. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Question

1 hình chữ nhật có chu vi là 50 cm. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/2. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-11T05:46:09+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:47:30+00:00

  Đáp án:

  Diện tích hình chữ nhật là `150cm^2`

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

       `50:2=25(cm)`

  Tổng số phần bằng nhau là: 

       `3+2=5` (phần)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

       `25:5xx3=15(cm)`

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

       `25-15=10(cm)`

  Diện tích hình chữ nhật là:

       `15xx10=150(cm^2)`

            Đáp số: `150cm^2`

  0
  2021-09-11T05:48:02+00:00

  Đáp án:

   `150cm^2.`

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

  `50:2=25(cm)`

  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

  `25:(3+2).3=15(cm)`

  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

  `25-15=10(cm)`

  Diện tích của hình chữ nhật đó là:

  `15.10=150(cm^2)`

  Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là `150cm^2.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )