1 hình chữ Nhật , nếu tăng 25% chiều dài thì phải giảm bao nhiêu % chiều rộng Để diện tích hình chữ Nhật đó ko đổi

Question

1 hình chữ Nhật , nếu tăng 25% chiều dài thì phải giảm bao nhiêu % chiều rộng
Để diện tích hình chữ Nhật đó ko đổi

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-10T07:59:37+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:00:46+00:00

  Gọi chiều dài hình chữ nhật là A và chiều rộng là B trong đó :

  A phải lớn hơn b và a,b khác 0 ( A>B>0 )

  => A tăng thêm 25% *B= S 

  Diện tích hình chữ nhật = 100%

  => 100%a * b thì ta có:

  125% a *s%b thì đc 100%a*b

  => 125%*S%=100%

  Vậy s%=100%:125% = 80% 

  chiều dài phải tăng lên là: 

  100% – 80% = 20%

  Vậy ta phải giảm 20% chiều rộng 

  Chúc bn học tốt 

  @Na

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )