1.Hình lập phương A có cạnh 5cm. Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần hình lập phương A. Hỏi diện tích toàn phần HLP B gấp bao nhiêu lần diện tích toàn

Question

1.Hình lập phương A có cạnh 5cm. Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần hình lập phương A. Hỏi diện tích toàn phần HLP B gấp bao nhiêu lần diện tích toàn phần HLP A. 2. Một bể cá dạng HHCN làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35cm. a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó. b) Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10dm khối. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm ?

in progress 0
Harper 1 giờ 2021-10-08T14:10:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T14:11:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1

  Công thức tính DTTP hình lập phương A là

     S tp = a x a x 6

  Công thức tính DTTP hình lập phương B là

     S tp = a x 2 x a x 2 x6

            = a x a x 6 x(2 x 2)

            = a x a  x6 x4

      Vậy diện tích toàn phần HLP B gấp 4 lần diện tích toàn phần HLP A

  bài 2

    Đổi 10 dm³ = 10 000cm³

  a. DT kính dùng để làm bể cá là

       ( 80 + 50) x 2 x 45 + 80 x 50 = 15 700(cm²)

  b. Thể tích nước  của bể cá sau khi thả hòn đá vào là

       80 x 50 x 35 + 10 000 = 150 000(cm³)

     Chiều cao mực nước trong bể là

       150 000 : 80 : 50 = 37,5(cm)

               Đ/s: a. 15 700cm² ;  b. 37,5 cm

  0
  2021-10-08T14:11:54+00:00

  Đáp án:

  1:

   cạnh của hình lập phương B là:

         5 x 2= 10 (cm)

  diện tích toàn phần của hình lập phương B gấp diện tích toàn phần của hình lập phương A số lần là:

         10 x 10 x 6 /5 x 5 x 6 =4 (lần )

                                 đáp số :4 lần

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )