1 hình thang có chiều cao 15m , đáy bằng 2/3 chiều cao. tính diện tích hình thang

Question

1 hình thang có chiều cao 15m , đáy bằng 2/3 chiều cao. tính diện tích hình thang

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-14T10:32:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:33:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng độ dài 2 đáy là:

  `15 : 2/3 = 22,5 (m)`

  Diện tích hình thang là: 

  `22,5 × 15 : 2 = 168,75 (m^2)`

                          Đáp số: `168,75 m^2`

  0
  2021-09-14T10:33:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáy hình thang là :

  15 :$\frac{2}{3}$ =22,5 (m)

  Diện tích hình thang là:

  15 : 2 × 22,5 = 168,75 (m²)

  Đ/s : 168,75m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )