1 hình thang có diện tích 65 cm vuông , đáy bé kém đáy lớn 5m . Tìm đáy lớn biết chiều cao bằng 6,5m 1 người bán 1 chiếc tivi được lãi 276 000 đồng ,

Question

1 hình thang có diện tích 65 cm vuông , đáy bé kém đáy lớn 5m . Tìm đáy lớn biết chiều cao bằng 6,5m
1 người bán 1 chiếc tivi được lãi 276 000 đồng , bằng 12 phần trăm số tiền vốn bỏ ra . Tính giá tiền bán chiếc ti vi đó .

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-27T12:00:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:01:31+00:00

  Bài 1 ai trả lời nhé bài 2 mình giải cho

  12% tương ứng với số tiền là

  276 000 * 12 :100 =33 120 đồng

  Giá tiền chiếc tivi đó là

  276 000 = 33 120 = 309 120 đồng

  đs 309 120 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )