1 hinh thanh có diện tích 24 cm ² . Cao là 4 cm , đáy lớn hơn đáy bé 2 cm . Vậy độ dài đáy lớn , đáy bé là :

Question

1 hinh thanh có diện tích 24 cm ² . Cao là 4 cm , đáy lớn hơn đáy bé 2 cm . Vậy độ dài đáy lớn , đáy bé là :

in progress 0
Kinsley 11 phút 2021-09-12T23:32:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:33:57+00:00

  Tổng độ dài đáy lớn và đáy bé là:

  24 x 2 : 4 = 12 (cm)

  Đáy lớn dài là:

  (12 + 2) : 2 = 7 (cm)

  Đáy bé dài là:

  12 – 7 = 5 (cm)

  Đáp số: đáy bé: 5cm

  đáy lớn: 7cm

   

  0
  2021-09-12T23:34:02+00:00

  Tổng của đáy lớn và đáy bé là:

     $24 : 4 \times  2 = 12$ ($cm$)

  Đáy lớn là : $(12+2):2=7$ ($cm$)

  Đáy bé là : $12-7=5$ ($cm$)

       Đáp số: $7$ $cm$ và $5cm$.

    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )