1 hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có diện tích là 81cm2 ,đường chéo thứ hai có độ dài là 2/3 độ dài đường chéo thứ

Question

1 hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có diện tích là 81cm2 ,đường chéo thứ hai có độ dài là 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất .Tính diện tích hình thoi có đơn vị la mi li mét vuông

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-02T15:15:06+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:16:24+00:00

  Vì 9 × 9 = 81 nên cạnh hình vuông hay độ dài đường chép thứ nhất là 9cm

  Độ dài đường chéo thứ hai là:

  9 × 2/3 = 6 (cm)

  Diện tích hình thoi là:

  9 × 6 = 54 (cm²)

  Đổi: 54cm² = 5400mm²

         ĐS: 5400mm²

   

  0
  2021-09-02T15:16:26+00:00

  Đáp án:

  1)có 81=9 ×9

  vậy độ dài cạnh hình vuông có diện tích 81cm ² là 9cm

  ⇒đường chéo thứ nhất của hình thoi =9cm

  đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất

  ⇒độ dài đường chéo thứ hai là: 2/3 ×9=6cm

  vậy diện tích hình thoi là: 1/2 ×9 ×6=27cm ²

  2)goj chiều rộng của hcn là: a(m)

  ⇒chiều dài của hcn đó là 5/3a(m)

  Nếu tăng chiều rộng thêm 20m thì ta được chiều rộng mới: a+20(m)

  Nếu giảm chiều dài đi 20 m thì ta được chiều dài mới:5/3a-20(m)

  Theo bài ra ta có: ( a+20)=(5/3a-20)

  ⇒2/3a=40 ⇒a=40 ×3/2=60(m) ⇒chiều dài của hcn đó là 5/3 ×60=100(m)

  vậy diện tích của hcn đó là; 60 ×100=6000(m ²)=60hecta

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )