1.hoang keep playing game when his parents out suy ra : hoang is

Question

1.hoang keep playing game when his parents out
suy ra : hoang is

in progress 0
Aubrey 2 ngày 2021-12-07T19:43:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:44:33+00:00

  1.hoang keep playing game when his parents out

  suy ra : hoang is continuing to play game when his parents out.

  xin hay nhất

  0
  2021-12-07T19:44:49+00:00

  1. Hoang is continuing to play game when his parents out

  Giải thích : keep playing : tiếp tục chơi 

  nên mình chuyển keep thành continue ( tiếp tục )

  có is nên mình chuyển thành thì hiện tại tiếp diễn luôn 
  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )