1:học hành , cần cù , thích thú , thung lũng , bạn bè 2:tươi tốt , buôn bán , đánh đập , bạn bè , nhỏ nhẹ 3:Chập chững , chùa chiền , buôn bán , hớt

Question

1:học hành , cần cù , thích thú , thung lũng , bạn bè
2:tươi tốt , buôn bán , đánh đập , bạn bè , nhỏ nhẹ
3:Chập chững , chùa chiền , buôn bán , hớt ha hớt hải , róc rách
Dòng nào là từ ghép

in progress 0
Remi 4 tuần 2021-07-10T12:29:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:31:08+00:00

  Dòng 2 là từ ghép vì dòng 1 và 3 là có từ láy và từ ghép

  Dòng 1: thùng lũng là từ láy còn lại là từ ghép

  Dòng 3: buôn bán là tiếc ghép còn lại là từ láy

  0
  2021-07-10T12:31:36+00:00

  1:học hành , cần cù , thích thú , thung lũng , bạn bè (thung lũng là từ láy)

  2:tươi tốt , buôn bán , đánh đập , bạn bè , nhỏ nhẹ

  3:Chập chững , chùa chiền , buôn bán , hớt ha hớt hải , róc rách (buôn bán là từ ghép, còn lại là từ láy)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )