1 học sinh đã nhân tháng sinh của mình với 31 vànhân ngày sinh của mình với 12 rồi cộng 2 tích lại được kết quả là 284.hãy tìm ngày sinh và tháng sinh

Question

1 học sinh đã nhân tháng sinh của mình với 31 vànhân ngày sinh của mình với 12 rồi cộng 2 tích lại được kết quả là 284.hãy tìm ngày sinh và tháng sinh của học sinh đó,biết ThánG sinh của bạn là 1 số chẵn

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-11-28T12:13:09+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:14:47+00:00

  Gọi a và b là số cần tìm. Theo đề bài ta có:
  a.31+b.12=284
  a.31=284-b.12
  a=(284-b.12):31
  Thay b bằng các số tự nhiên lần lượt sao cho :
  284-b.12 chia hết cho 31
  Nếu b = 3 thì 284 – b.12 sẽ chia hết cho 31
  a=(284-3.12):31
  a=284:31
  a=2
  Vậy HS đó sinh ngày 3/8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )