1. Hội nghị đầu bờ được tổ chức ở đâu? 2. Thí nghiệm so sánh do cơ quan nào phụ trách?

Question

1. Hội nghị đầu bờ được tổ chức ở đâu?
2. Thí nghiệm so sánh do cơ quan nào phụ trách?

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-05T01:45:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:46:41+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Hội nghị đầu bờ được tổ chức ở đâu?

  =>  thôn Phước Lộc Tây thuộc xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

  Câu 2: Thí nghiệm so sánh do cơ quan nào phụ trách?

  => Cán bộ phụ trách Nông lâm 9 xã gồm: Đông Quan, Tú Mịch, Hữu Khánh, Đồng Bục, Vân Mộng, Khuất Xá, Xuân Tình, Hiệp Hạ, Quan Bản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )