1 hỗn hợp gồm eten và etin cho qua ddich AgNO3/NH3 dư thu được 24 gam kết tủa. Nếu cho hỗn hợp này qua dung dịch brom 1M thì dùng hết 200ml dung dịch

Question

1 hỗn hợp gồm eten và etin cho qua ddich AgNO3/NH3 dư thu được 24 gam kết tủa. Nếu cho hỗn hợp này qua dung dịch brom 1M thì dùng hết 200ml dung dịch brom. Tính% theo thể tích hỗn hơpn ban đầu.

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-21T06:44:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:46:06+00:00

  Em tham khảo nha:

  Em xem lại đề nha:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_2} + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to 2N{H_4}N{O_3} + A{g_2}{C_2}\\
  {n_{A{g_2}{C_2}}} = \dfrac{{24}}{{240}} = 0,1\,mol\\
  {n_{{C_2}{H_2}}} = {n_{A{g_2}{C_2}}} = 0,1\,mol\\
  {C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}\\
  {n_{B{r_2}}} = 0,2 \times 1 = 0,2\,mol\\
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )