1 hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố x liên kết với 3 nguyên tử O và có PTK nặng hơn nguyên tử Lưu huỳnh là 5 lần. a. tính PTK của x b

Question

1 hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố x liên kết với 3 nguyên tử O và có PTK nặng hơn nguyên tử Lưu huỳnh là 5 lần.
a. tính PTK của x
b. tính NTK của x cho biết x là nguyên tố nào, khhh?

in progress 0
Natalia 2 phút 2021-09-10T02:48:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:50:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi x là tên và NTK của nguyên tử x 

  a) PTKx=5+PTKS

              =5+32

              =37

  b)2NTKx=3. NTKo

     2NTKx=48

       NTKx=48:2

        NTKx=24

  vậy nguyên tố x là magie, KHHH : Mg

  0
  2021-09-10T02:50:54+00:00

  `CTHH:X_2O_3`

  `a,`

  `PTK_(X_2O_3)=5.32=160`

  `b,`

  `PTK_(X_2O_3)=5.32=160`

  `=>2X+16.3=160`

  `=>X=\frac{160-48}{2}=56`

  Vậy `X` là `Fe`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )