1 hợp chất gồm 52.94 phần trăm là Al theo khối lượng còn lại là O Xác định công thức hóa học của hợp chất

Question

1 hợp chất gồm 52.94 phần trăm là Al theo khối lượng còn lại là O Xác định công thức hóa học của hợp chất

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-27T09:46:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:47:56+00:00

  Giả sử có 100g hợp chất. 

  $m_{Al}=100.52,94\%=52,94g$

  $\Rightarrow n_{Al}=\dfrac{52,94}{27}=1,96 mol$

  $m_O=100-52,94=47,06g$

  $\Rightarrow n_O=\dfrac{47,06}{16}= 2,94 mol$

  $n_{Al} : n_O= 1,96 : 2,94=2:3$

  $\Rightarrow$ Hợp chất là $Al_2O_3$.

  0
  2021-09-27T09:48:05+00:00

  Đáp án:

  \(Al_2O_3\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\text{Gọi CTHH của hợp chất là $Al_xO_y$}\\ \%O=100\%-52,94\%=47,06\%\\ \text{Tỉ lệ x : y =}\ \dfrac{52,94}{27}:\dfrac{47,06}{16}=1,96:2,94=2:3\\ \text{⇒ CTHH của hợp chất là Al$_2$O$_3$}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )