1 hộp sữa ông thọ có ghi 197g. biết V sữa = 320cm khối Tính D sữa theo đ vị kg trên m khối cách trình bày : viết câu trả lời sau đó viết công thức rồ

Question

1 hộp sữa ông thọ có ghi 197g. biết V sữa = 320cm khối Tính D sữa theo đ vị kg trên m khối
cách trình bày : viết câu trả lời sau đó viết công thức rồi thay số và tinh
MÌNH KO HIỂU RÕ CÁCH TRÌNH BÀY. CÁC BẠN THỬ LÀM HỘ MK VỚI !!!

in progress 0
Adalynn 1 tuần 2021-12-03T22:07:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:08:32+00:00

  Đáp án:

   D = 615,625kg/m³

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:
  $\left\{ \begin{array}{l}
  m = 197g = 0,197kg\\
  V = 320c{m^3} = 0,00032{m^3}\\
  D = ?kg/m
  \end{array} \right.$

  Khối lượng riêng của hộp sữa ông thọ là:
  $D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{0,197}}{{0,00032}} = 615,625kg/{m^3}$

  0
  2021-12-03T22:08:36+00:00

  Tóm tắt

  m=397g=0,397kg

  V=320cm3=0,00032m3

  D=?

  Giải:

  Khối lượng riêng của sữa trong hộp là:

  D=m/v=0,397/0,00032=1240,625 ( kg/m3)

  Đáp số: 1240,625 kg/m3.

  Sai đề rồi bạn !

  Đề đúng :Một hộp sữa ông thọ có ghi 397g. Biết dung tích của hộp sữa là 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )