1 hộp thuốc tiêm gồm 10 lọ trong đó có 4 lọ A. Lấy ngẫu nhiên 3 lọ sao cho có hai ống A.

Question

1 hộp thuốc tiêm gồm 10 lọ trong đó có 4 lọ A. Lấy ngẫu nhiên 3 lọ sao cho có hai ống A.

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-16T07:25:16+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T07:27:07+00:00

    Đáp án:

    số cách chọn 3 lọ là: $C_4^2 \times C_6^1 = 36$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )