1, Japan is a country which exportsa lot of cars =>Japan is ________________ 2,Lan askek me, ” Will you visit Hue tomorrow?” Làm xong rồi ghi hộ mk

Question

1, Japan is a country which exportsa lot of cars
=>Japan is ________________
2,Lan askek me, ” Will you visit Hue tomorrow?”
Làm xong rồi ghi hộ mk công thức mà các bạn đã áp dụng để lm 2 câu trên

in progress 0
Katherine 2 giờ 2021-09-08T14:41:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:42:46+00:00

  1, → Japan is an exporter of cars

  2, → Lan asked me if I would visit Hue the next day.

  XKamadoXNezukoX

  0
  2021-09-08T14:43:26+00:00

  1. Japan is a country which exports a lot of cars

  Nhật Bản là quốc gia xuất khẩu nhiều ô tô

  -> Japan is an exporter of cars

  Nhật Bản là nước xuất khẩu ô tô

  2. Lan askek me, ” Will you visit Hue tomorrow?”

  -> Lan asked me if I would visit Hue the next day.

  Câu hỏi Yes/No trong câu gián tiếp:

  S+asked+if+S+V( lùi thì)+trạng ngữ chỉ thời gian.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )