1. Kể Tên Các Loại Máy Cơ Đơn Giản , Với Mỗi Loại Máy Cơ Đơn Giản, Hãy Trình Bày Điều Kiện Để Thực Hiện Công Việc Dễ Dàng Nhất 2. So Sánh Sự Giãn Nở V

Question

1. Kể Tên Các Loại Máy Cơ Đơn Giản , Với Mỗi Loại Máy Cơ Đơn Giản, Hãy Trình Bày Điều Kiện Để Thực Hiện Công Việc Dễ Dàng Nhất
2. So Sánh Sự Giãn Nở Vì Nhiệt Của Chất Rắn, Lỏng, Khí. Vận Dụng Để Giải Thích Được Các Hiện Tượng Liên Quan Đến Sự Dãn Nở Vì Nhiệt
#TeamNoCopy

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-13T12:45:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:46:40+00:00

  1) mặt phẳng nghiêng:vật đó có trọng lượng nhỏ

    ròng rọc:dùng cả 2 loại ròng rọc(động,cố định)

    đòn bảy:vật đó có trọng lượng nhỏ

  2) khí→lỏng→rắn

  0
  2021-09-13T12:47:18+00:00

  Đáp án 1: ròng rọc, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng

  Đáp án 2: Rắn < Lỏng < Khí

  Giải thích các bước giải:- ròng rọc dùng để đem vật dụng lên nhà cao

                                          – mặt phẳng nghiêng dùng để đẩy vật nặng xuống hoặc lên một cách dễ dàng

                                        – đòng bẩy dùng để bẩy các vật dụng lên một cách dễ dàng

   Giai thích các bước giải:- rắn do đường tàu không để một lỗ hở nên khi trời nóng làm nở ra làm đường ray bị con

                                         – một bạn đang đun nước thì nước trào ra đó là sự nở ra trong chất lỏng

                                         – em bỏ một chai vào tủ lạnh thì chai chai bị móp lại đó là sự co lại vì nhiệt

                CHÚC BẠN THI TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )