1. khái niệm và cụm danh từ và nêu chức vụ 2. Nêu khái niệm về chỉ từ và nêu chức vụ

Question

1. khái niệm và cụm danh từ và nêu chức vụ
2. Nêu khái niệm về chỉ từ và nêu chức vụ

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-14T07:36:02+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:37:33+00:00

  1 .

  -Cụm danh từ là một nhóm các danh từ đi chung với nhau để làm thành một danh từ chung. Cụm danh từ có thể bao gồm từ hai đến vài danh từ.

  -Khi mỗi danh từ đứng riêng thì mang một ý nghĩa đặc trưng nhưng khi chúng được kết hợp với nhau sẽ mang một ý nghĩa khác tuy nhiên ý nghĩa đặc trưng kia vẫn tồn tại ở một khía cạnh đủ để làm nên ý nghĩa cho một danh từ mới.

  2

  -Chỉ từ là từ loại dùng để chỉ, trỏ vào sự vật nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian

  -Trong một câu nói, chỉ từ làm nhiệm vụ đó là phụ ngữ cho cụm danh từ.

  – Một số trường hợp khác chỉ từ còn đứng ở chủ ngữ, vị ngữ hoặc trạng ngữ.

  0
  2021-10-14T07:37:51+00:00

  cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

  cụm danh từ có thế làm

  + chủ ngữ

  + vị ngữ nhưng phải có từ là đứng trước

  + phụ ngữ

  Chỉ từ là những từ nhằm để trỏ vào sự vật , xác định sự vật trong không gian hoặc thời gian

  Chỉ từ thường làm

  + phụ ngữ trong cụm danh từ

  + làm chủ ngữ trong câu

  + làm trạng ngữ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )