1. Khi chiếu tia sáng tới đi qua O thì tia khúc xạ có đặc điểm gì? A. Phản xạ ngược lại B. Truyền thẳng C. Đi qua F’ D. Song song với trục chính 2

Question

1. Khi chiếu tia sáng tới đi qua O thì tia khúc xạ có đặc điểm gì?
A. Phản xạ ngược lại
B. Truyền thẳng
C. Đi qua F’
D. Song song với trục chính
2. Khi chiếu một tia sáng đến bề mặt phân cách cũng không khí và nước có thể xảy ra hiện tượng
A. Khúc xạ ánh sáng
B. phản xạ ánh sáng
C. Xảy ra cả hai
D. Chị xảy ra phản xạ toàn phần
3. Khi chiếu tia sáng tới song song với trục chính thì tia khúc xạ có đặc điểm gì?
A. Phản xạ ngược lại
B. Đi qua F’
C. Truyền thẳng
D. Song song với trục chính
4. Khi chiếu tia sáng tới đi qua tiêu điểm thì tia khúc xạ có đặc điểm gì?
A. Phản xạ ngược lại
B. Đi qua F’
C. Truyền thẳng
D. Song song với trục chính

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-16T05:01:47+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:03:06+00:00

  Đáp án:

   1a

  2c

  3d

  4b

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-16T05:03:36+00:00

  Đáp án:

  1B

  Khi chiếu tia sáng tới quang tâm, tia ló đi thẳng.

  2C

  Khi chiếu tia sáng đến bề mặt phân cách không khí và nước có thể xảy ra cả khúc xạ và phản xạ ánh sáng

  3B

  Khi chiếu tia sáng // trục chính, tia ló đi qua F’

  4D

  Khi chiếu tia sáng đi qua tiêu điểm, tia khúc xạ đi qua F’

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )