1.Khi hoạt động mạnh thì hô hấp biến đổi như thế nào? 2.Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và tế bào

Question

1.Khi hoạt động mạnh thì hô hấp biến đổi như thế nào?
2.Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và tế bào

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-11-10T21:06:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:07:18+00:00

  Cau 2: 

   

  1-khi-hoat-dong-manh-thi-ho-hap-bien-doi-nhu-the-nao-2-trinh-bay-su-trao-doi-khi-o-phoi-va-te-ba

  0
  2021-11-10T21:07:28+00:00

  1. Khi lao động nặng, cơ thể cần nhiều năng lượng để hoạt động, do đó hoạt động hô hấp ở tế bào xảy ra mạnh mẽ, đòi hỏi được cung cấp nhiều O2. Vì vậy, có hiện tượng tăng tần số thở (thở gấp) và tăng nhịp tim để có thể đáp ứng được nhu cầu cơ thể.

  2. 

  – Trao đổi khí ở phổi:

  + Nồng độ O2 trong không khí phế nang cao hơn trong máu mao mạch nên Okhuếch tán từ không khí phế nang vào máu.

  + Nồng độ CO2 trong máu mao mạch cao hơn trong không khí phế nang nên COkhuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

  – Trao đổi khí ở tế bào:

  + Nồng độ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

  + Nồng độ CO2 trong tế bào cao hơn trong máu nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )