1, Khi Mông cổ xâm lược nước ta, Vua Trần đã làm j 2, Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ của nhà Trần 3, Vì sao quân ta đánh bạ

Question

1, Khi Mông cổ xâm lược nước ta, Vua Trần đã làm j
2, Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ của nhà Trần
3, Vì sao quân ta đánh bại quân mông cổ
(Làm nhanh nhé mik sẽ phải nộp bài vào sáng nay)

in progress 0
Maria 1 tuần 2021-08-29T15:11:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:13:17+00:00

  1.Nghe tin Mông Cổ sắp xâm lược nước ta, vua Trần tổ chức hội nghị Bình Than tìm kế đánh giặc,phong Trần Quốc Tuấn làm chỉ huy quân sự. Tổ chức hội nghị Diên Hồng cùng các bô lão
  2.
  -Cuối tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược
  -Quân giặc tấn công vào Vạn Kiếp, ta rút về Thiên Trường.
  -Nhân dân thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống để đánh giặc
  -Quân Nguyên bị động, thiếu lương thực
  -Tháng 5-1285, quân Trần phản công và thắng lớn ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương
  -Gần 2 tháng phản công quân Trần thắng lợi hoàn toàn
  3. Quân ta đánh bại quân Mông Cổ nhờ:
  -Sự lãnh đạo của quan quân nhà Trần
  -Sự đoàn kết của nhân dân

  0
  2021-08-29T15:13:19+00:00

  Câu 1 : 

  Khi Mông Cổ xâm lược nước ta , thì vua Trần đã cho quân lính luyện tập ngày đêm, chuẩn bị binh khí đạn dược,tăng gia công cụ cho chiến tranh

  Câu 2 : 

   – 1 – 1258, ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt.

  -Quân giặc theo đường sông Thao, tiến xuống Bạch Hạc  rồi tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy.
   – Để bảo toàn lực lượng, nhà Trần chủ trương thực hiện “vườn không nhà trống” 1 cách khéo léo

  -Giặc vào kinh thành vắng lặng không một bóng người và không lương thực

  -Chúng đã điên cuồng tàn phá kinh thành. Thiếu lương thực lại thêm bệnh dịch=> chưa đầy 1 tháng, lực lượng chúng hao mòn dần.

      – Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu

  -29 /2-/1258, quân Mông Cổ thua trận phải rút chạy về nước

  Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất kết thúc thắng lợi.

  Câu 3 : 

   – Quân ta thực hiện chiến lược “vườn không nhà trống”

  – Biết tận dụng thời cơ mở cuộc phản công 

  -Biết rút lui để bào toàn lực lượng

  -Toàn dân đoàn kết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )