1. Khi viết thêm số 12 vào bên phải một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng thêm 53769 đơn vị. Tìm số có 3 chữ số đó. Làm và giải thích tại sao lại

Question

1. Khi viết thêm số 12 vào bên phải một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng thêm 53769 đơn vị. Tìm số có 3 chữ số đó.
Làm và giải thích tại sao lại làm như thế ạ
Nhanh nhanh hộ tui nha

in progress 0
Amaya 13 phút 2021-10-07T09:03:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T09:04:47+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Ta có :

   $abc12 – abc = 53769$

   $abc × 100 + 12 – abc  = 53769$

  $abc ×(100 – 1) + 12 = 53769$

  $abc × 99 + 12 = 53769$

  $abc × 99 = 53769 – 12$

  $abc × 99 = 53757$

  $ abc = 53757 : 99$

  $abc = 543$ 

  Vậy số có 3 chữ số cần tìm là : $543$

  0
  2021-10-07T09:04:58+00:00

  Đáp án:

  543

  Giải thích các bước giải:

   Ta có abc12 = abc + 53769

  abc x 100 + 12 = abc + 53769

  abc x ( 100 – 1 ) + 12 = 53769 

  abc x 99 = 53769 – 12

  abc x 99 = 53757

          abc = 53757 : 99

          abc = 543

  Vậy số có 3 chữ số cần tìm là 543

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )