1 khu vườn HCN có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu giảm chiều rộng 4m và tăng chiều dài thêm 3m thì diện tích khu vườn giảm `75m^{2}`. Tìm kích thước

Question

1 khu vườn HCN có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu giảm chiều rộng 4m và tăng chiều dài thêm 3m thì diện tích khu vườn giảm `75m^{2}`. Tìm kích thước ban đầu của khu vườn

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-09-29T22:03:54+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T22:05:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài khu vườn là $x, x>12$

  $\to$Chiều rộng khu vườn là $x-12$

  $\to$Diện tích khu vườn là $x(x-12)$

  Nếu giảm chiều rộng $4m, $ tăng chiều dài $3m$ thì diện tích khu vườn giảm $75m^2$

  $\to (x-12-4)(x+3)=x(x-12)-75$

  $\to (x-16)(x+3)=x(x-12)-75$
  $\to x^2-13x-48=x^2-12x-75$

  $\to x=27$

  $\to$Chiều dài $27m,$ chiều rộng là $27-12=15(m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )