1 kinh tuyến là gì? kinh tuyến gốc là đường nào ? có số độ bằng bao nhiêu? +vĩ tuyến là gì ? vĩ tuyến gốc là đường nào? có số độ là bao nhiêu ? 2 bản

Question

1 kinh tuyến là gì? kinh tuyến gốc là đường nào ? có số độ bằng bao nhiêu?
+vĩ tuyến là gì ? vĩ tuyến gốc là đường nào? có số độ là bao nhiêu ?
2 bản đồ là gì?ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ là gì?có mấy loại tỉ lệ bản đồ ?
3.kinh độ là gì?vĩ độ là gì? tọa độ địa lí?
4.kí hiệu bản đồ là gì? có mấy loại kí hiệu bản đồ ?
5.nêu cách biểu hiện địa hình trên bản đồ ?vì sao trước khi xem bản đồ ta phải xem bảng chú giải trước ?

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-08-15T23:02:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:03:27+00:00

   1. Kinh tuyến là những đường bổ dọc từ Cực Bắc xuống Cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu, đường kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến có số 0 độ và đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh), đó là đường kinh tuyến gốc.

  Vĩ tuyến là những đường vòng tròn trên bề mặt quả Địa Cầu và nhỏ dần ở hai đầu Cực Bắc, Cực Nam. Vĩ tuyến gốc còn được gọi là đường xích đạo, vĩ tuyến gốc là vòng tròn to nhất trên bề mặt quả Địa Cầu.

  4. Kí hiệu bản đồ là những kí hiệu chỉ những nhà máy hay sân bay, cảng biển v.v (cái đó có trong sgk/ trang 18), có 3 loại kí hiệu bản đồ, những kí hiệu bản đồ đó là: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường và kí hiệu diện tích.

  Mình chỉ trả lời được câu 1 và câu 4 thôi, nên mong bạn thông cảm.

  0
  2021-08-15T23:04:08+00:00

  1. Kinh tuyến là đường nối liền hai điểm Cực Bắc và Cực Nam trên bề mặt quả địa cầu.

  Kinh tuyến gốc là kinh tuyến số 0 độ, đi qua đài thin văn Grin-Uýt ở thành ngoại ô thành phố Luân Đôn ( nước Anh ).

  Vĩ tuyến là vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu vuông góc với kinh tuyến.

  Kinh tuyến gốc là vĩ tuyến số 0 độ ( xích đạo ).

  2. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên mặt phẳng giấy, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất.

  Có 2 loại tỉ lệ bản đồ :

  – Tỉ lệ số.

  – Tỉ lệ thước.

  3. Kinh độ của một điểm khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó tới kinh tuyến gốc.

  Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

  Tọa độ địa lí của một điểm là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

  4.Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm của đối tượng địa lý đưa lên bản đồ.

  Có 3 loại kí hiệu bản đồ :

  – Kí hiệu điểm.

  – Kí hiệu đường.

  – Kí hiệu diện tích.

  5. Cách biểu hiện bản đồ bằng thang màu và đường đồng mức.

  Vì mỗi bản đồ đều có kí hiệu nếu ta không xem thì ta sẽ không biết kí hiệu đó có nghĩa là gì.

        Bạn ơi, vote cho mình 5 sao đi. Mình chắc chắn mình viết đúng 100% nha !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )