(1) Làm hộ bài cho bạn ; (2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ; (3) Nhận lỗi thay cho bạn ; (4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ; (5) Dũng

Question

(1) Làm hộ bài cho bạn ;
(2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ;
(3) Nhận lỗi thay cho bạn ;
(4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ;
(5) Dũng cảm nhận lỗi của mình ;
(6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất;
(7) Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.
Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực ? Giải thích vì sao ?

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-16T17:11:06+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:12:11+00:00

  Hành vi thể hiện tính trung thực là 4, 5, 6

  +Hành vi 4 thể hiện tính trung thực, bởi vì nếu bạn mắc khuyết điểm mà cứ mặc kệ, không thẳng thắn  nhắc nhở thì sẽ khiến bạn trở nên tồi tệ hơn=>Việc thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm thể hiện tính trung thực, không bao che

  +Hành vi 5 là thể hiện tính trung thực, nêu khi mắc khuyết điểm mà không tự sửa sai, cứ im lìm che dấu khuyết điểm sẽ không giúp ta tiến bộ, có những hành động sai lệch=> Dũng cảm nhận lỗi của mình là thể hiện tính trung thực

  +Hành động 6 thể hiện tính trung thực, bởi khi đó người đánh rơi nó sẽ rất buồn, rất mệt mỏi để tìm nó trong khi mình thì dửng dưng lấy đi không trả lại người ta thì rất ác, thể hiện sự tham lam, ích kỉ=>Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất thể hiện tính trung thực bởi nó pahrn ánh sự thật thà

  0
  2021-08-16T17:12:24+00:00

  Hành vi thể hiện tính trung thực:

  (4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm 

  Phải phê bình bạn để bạn biết được những lỗi sai và từ đó sửa đổi.

  (5) Dũng cảm nhận lỗi của mình 

  Vì nhận lỗi mới là đúng, lỗi của mình thì mình phải nhận, nếu sai mà đổ tội hoặc trốn lỗi thì sẽ là hành vi sai trái cần lên án, sai mà vẫn chối là nói dối, không trung thực.

  (6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất

  Vì nhặt được đồ của người khác thì không được lấy làm của riêng mà phải trả lại người đã lỡ làm mất nó, nếu ko trả mà lấy làm của riêng là ăn cắp, ăn trộm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )