1. Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was really impressed by the beauty of Ha Noi and by the ______ of its people. A. friendship B. friendlines

Question

1. Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was really impressed by the beauty of Ha Noi and by the ______ of its people.
A. friendship
B. friendliness
C. friendly
D. friend
2. The doctor suggests that she ________ a rest for a few days.
A. has had
B. has
C. having
D. should have

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-23T06:08:29+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:09:51+00:00

  $1. B$

  Noun OF chủ thể = cái gì của chủ thể

  Vế trước đang nói đến điều tốt (vẻ đẹp) của chủ thể $Hanoi$, có liên từ and nên vế sau cũng nói đến (điều tốt) của chủ thế $its$ $people$

  $People$ là người mà cần là điều tốt nên chọn $B. Friendliness$: $sự$ $thân$ $thiện$

  $2. D$ (S + suggest + that + S2 + should + Vinf…: Người 1 khuyên người 2 nên…)

  `text{Chúc bạn học tốt!}`

  0
  2021-08-23T06:10:04+00:00

  Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was really impressed by the beauty of Ha Noi and by the ______ of its people.

  A. friendship B. friendliness C. friendly D. friend

  Cấu trúc N of N

  2. The doctor suggests that she ________ a rest for a few days.

  A. has had B. has C. having D. should have

  Cấu trúc suggest that + s+(should)+V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )