1: Lập bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo? Câu 2: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa l

Question

1: Lập bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính trong cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo?
Câu 2: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn (1418- 1427) ?
Câu 3: Đánh giá vai trò của chủ tướng Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
(1418- 1427) ?

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-10-16T19:15:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:16:45+00:00

  Câu 1:

  *Hình 1*

  Câu 2:

  – Nguyên nhân:

   + Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc tự do cho đất nước.

   + Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc KN, ủng hộ, tiếp tế lương thực, gia nhập nghĩa quân.

  – Ý nghĩa:

  + Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

  + Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc-thời Lê Sơ.

  Câu 3:

  – Vai trò: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng nhân dân khỏi sự đô hộ của nhà Minh,…

  1-lap-bang-thong-ke-nhung-su-kien-lich-su-chinh-trong-cuoc-khoi-nghia-lam-son-do-le-loi-lanh-dao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )