1. Lập luận trong lời ăn tiếng nói hằng ngày và lập luận trong văn nghị luận có gì giống và khác nhau ? 2. Xây dựng lập luận cho các luận điểm (kết lu

Question

1. Lập luận trong lời ăn tiếng nói hằng ngày và lập luận trong văn nghị luận có gì giống và khác nhau ?
2. Xây dựng lập luận cho các luận điểm (kết luận) sau :
– Mỗi người hãy biết quý thời gian.
– Khi còn trẻ tuổi, mỗi người hãy gắng sức học tập.
– Sách luôn luôn là người bạn tốt của con người.
– Chớ coi thường những câu tục ngữ nhỏ bé.
– Có lời nói làm cho con người thân thiện, gần gũi nhau, có lời nói có thể gây nên sự khó chịu, thậm chí thù ghét, vậy nên…

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-09-05T17:54:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:56:09+00:00

  a, Lập luận trong đời sống và trong văn nghị luận giống nhau ở chỗ: đều dùng các luận cứ, luận điểm, cách lập luận để thuyết phục người khác tin tưởng, đồng tình với quan điểm của mình.

  b, Sự khác nhau giữa lập luận trong đời sống và trong bài văn nghị luận:

  – Trong văn nghị luận, những vấn đề nghị luận thường khái quát và mang tính xã hội cao hơn nên hệ thống luận điểm được đưa ra đòi hỏi phải logic, chặt chẽ, đầy đủ và cụ thể hơn.

  còn lại thì ????

  0
  2021-09-05T17:56:17+00:00

  1, Giống nhau:

  -đều dùng các luận cứ, luận điểm, cách lập luận chặt chẽ để thuyết phục người khác tin tưởng ý kiến của mình

  2, *Khác nhau:

  – Trong văn nghị luận, những vấn đề nghị luận thường khái quát và mang tính xã hội cao hơn nên hệ thống luận điểm được đưa ra đòi hỏi phải logic, chặt chẽ, đầy đủ và cụ thể hơn.

  mik chỉ bt thế này thôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )