1.Lệnh File →Exit có nghĩa là gì? 2. Mở hộp thoại Save As, ta chọn lệnh gì?

Question

1.Lệnh File →Exit có nghĩa là gì?
2. Mở hộp thoại Save As, ta chọn lệnh gì?

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-07-19T09:43:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:44:56+00:00

  1.Lệnh Exit có nghĩa là:Đóng trang word khi đang làm việc

  2.Ta chọn save as

  0
  2021-07-19T09:45:16+00:00

  1 đóng tệp

  2 nhấp chọn menu File/ save as

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )