1 lò xo có chiều dài tự nhiên 14 cm, đầu trên cố định. Khi treo 1 vật có khối lượng 200g thì chiều dài lò xo 18 cm. Lấy g=10m/s2, nếu treo thêm vật có

Question

1 lò xo có chiều dài tự nhiên 14 cm, đầu trên cố định. Khi treo 1 vật có khối lượng 200g thì chiều dài lò xo 18 cm. Lấy g=10m/s2, nếu treo thêm vật có khối lượng m’ thì chiều dài lò xo là 19 cm. Tìm m’ ?

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-11-28T15:11:18+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:12:20+00:00

  Đáp án:

   m’=0,05kg=50g

  Giải thích các bước giải: lo=14cm, m1= 200g=0,2kg, l1=18cm

  m2=m1+m’  (1)

  , l2= 19cm

  khi treo vật 1: độ dãn lò xo:Δl1=l1-lo=18-14=4cm=0,04m

  m1.g=k.Δl1 => k= (m1.g)/Δl1=(0,2.10)/0,04 =50N (2)

  khi treo thêm vật m’: độ dãn lò xo: Δl2=l2-lo= 19-14=5 cm=0,05M

  m2.g=k.Δl2 (3) 

  thay (1)và (2)vào (3)

  => ( m1+m’).g= k.Δl2

  <=> (0,2+m’).10= 50.0,05

  =>m’= 0,05kg=50g

  0
  2021-11-28T15:12:40+00:00

  Đáp án:

   $m’=50g$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $mg=\Delta l_1k$

  => $\frac{m’+m}{m}=\frac{\Delta l_1}{\Delta l_2}=\frac{19-14}{18-14}=\frac{5}{4}$ 

  => $m’=\frac{m}{4}=\frac{200}{4}=50g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )