1 lò xo có độ cứng k bằng 10N/cm .khi treo vật m bằng 100g vào lò xo và lấy g bằng 10m/s ² thì độ dãn của lò xo là bao nhiêu

Question

1 lò xo có độ cứng k bằng 10N/cm .khi treo vật m bằng 100g vào lò xo và lấy g bằng 10m/s ² thì độ dãn của lò xo là bao nhiêu

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-08-15T23:03:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:04:54+00:00

  Đáp án:

   $∆l=0,1 cm$

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt : 

  \(\left[ \begin{array}{l}k=10N/cm\\m=100g=0, 1kg\\g=10m/s^2\\∆l=…? …\end{array} \right.\) 

  _____________________

  Ta có : 

  $F_{đh} =P= k.∆l$ 

  `<=>` $mg=k.∆l$ `<=>` $1=10.∆l$ 

  `<=>` $∆l= 0,1cm$

  0
  2021-08-15T23:05:01+00:00

  Đáp án: `Δl=0,1cm`

  Giải:

  Trọng lượng của vật:

  `P=mg=0,1.10=1` `(N)`

  Vì lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên

  `F_{dh}=P=1N`

  Độ dãn của lò xo:

  `F_{dh}=kΔl`

  ⇒ `∆l=\frac{F_{dh}}{k}=\frac{1}{10}=0,1` `(cm)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )