1 loài thực vật A-hoa đỏ , a-hoa trắng B-thân cao , b -thân thấp a) F1 : Ab/aB x AB/ab cho tỷ lệ thấp trắng ở F2=? Giải thích b) Kiểu gen của F1 như

Question

1 loài thực vật
A-hoa đỏ , a-hoa trắng
B-thân cao , b -thân thấp
a) F1 : Ab/aB x AB/ab cho tỷ lệ thấp trắng ở F2=? Giải thích
b) Kiểu gen của F1 như thế nào để khi lai với nhau được F2 có tỷ lệ KG = số loại và tỷ lệ KH

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-08-23T19:34:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:36:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a. Vì Ab/aB không thể cho giao tử ab nên đời con không xuất hiện cây thấp trắng ab/ab

  Để F2 có tỉ lệ KG bằng số loại và tỉ lệ KH thì P có kiểu gen thuần chủng

  AB/AB x AB/AB , ab/ab x ab/ab , Ab/Ab x Ab/Ab , aB/aB x aB/aB

  AB/AB x ab/ab, AB/AB x Ab/Ab, AB/AB x aB/aB

  aB/aB x Ab/Ab, aB/aB x ab/ab, Ab/Ab x ab/ab

  hoặc:

  AB/ab x ab/ab 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )