1. Lớp 6A có 40 HS. Có 8 HS đạt loại giỏi. 25% số HS cả lớp đạt loại khá. Còn lại là HS trung bình. Tính số HS khá và số HS trung bình.

Question

1. Lớp 6A có 40 HS. Có 8 HS đạt loại giỏi. 25% số HS cả lớp đạt loại khá. Còn lại là HS trung bình. Tính số HS khá và số HS trung bình.

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-31T13:27:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:29:14+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Số học sinh đạt loại khá:

  25.40:100=10(học sinh)

  Số học sinh đạt loại trung bình:

  40-10-8=22(học sinh)

  mk gửi ạ

  xin hay nhất nha

  0
  2021-08-31T13:29:30+00:00

       Đổi : `25% = 1/4`

    Số học sinh khá của lớp là :

      `40 xx 1/4 = 10` ( học sinh )

    Số học sinh trung bình là :

     `40 – 10 – 8 = 22` ( học sinh )

                      Đáp số : Khá : `10` học sinh

                                     Trung bình : `22` học sinh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )