1. Lúc 3 giờ chiều một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B , cách A 128km , với vận tốc 36 km/giờ về phía A : a

Question

1. Lúc 3 giờ chiều một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B , cách A 128km , với vận tốc 36 km/giờ về phía A :
a. Sau số thời gian 2 xe gặp nhau là ?
b.Hai xe gặp nhau lúc?

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-05T18:36:33+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:37:55+00:00

  Đáp án:

  a) `1` giờ `20` phút

  b) ` 4` giờ `20` phút chiều 

  Giải thích các bước giải:

   a)

  cả 2 xe có vận tốc là:

  `60+36=96 (km)/h`

  2 xe gặp nhau sau số giờ là:

  `128:96=4/3 ` ( giờ )

  b)

  đổi `4/3` giờ `=1` giờ `20` phút

  2 xe gặp nhau lúc:

  `3+1`giờ `20` phút `=4` giờ `20` phút chiều 

  đ/s:
  a) `1` giờ `20` phút
  b) ` 4` giờ `20` phút chiều 

  0
  2021-07-05T18:38:14+00:00

  tổng vận tốc 2 xe là 

  60+36=96(km/h)

  a)sau số giờ hai xe gặp nhau là

  128÷96=$\frac{4}{3}$ (giờ)

               =80 phút=1 giờ 20 phút

  b)hai xe gặp nhau lúc

  3 giờ+1 giờ 20 phút=4 giờ 20 phút

                                     đáp số a)1 giờ 20 phút

                                                 b)4 giờ 20 phút chiều

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )