1 lượg khó đựng trog 1 xi lanh có pit-tông chuyển độg đc với các thôg số trạg thái của lựog khí này là 2 atm, 15 lít , 300 K. Khi pit-tông nén khí, áp

Question

1 lượg khó đựng trog 1 xi lanh có pit-tông chuyển độg đc với các thôg số trạg thái của lựog khí này là 2 atm, 15 lít , 300 K. Khi pit-tông nén khí, áp suất của khí tăng lên đến 3 atm, thể tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén (360K)

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-09-30T15:05:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T15:06:31+00:00

  Đáp án:

   360K

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \frac{{{P_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\\
   \Rightarrow \frac{{2.15}}{{300}} = \frac{{3.12}}{{{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = 360K
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )