1.Lượng nước có trong có trong hạt tươi là 30%. Sau khi phơi 180kg thì còn lại 160kg. Tính phần trăm lượng nước có trong hạt khô. 2.Lượng nước có tron

Question

1.Lượng nước có trong có trong hạt tươi là 30%. Sau khi phơi 180kg thì còn lại 160kg. Tính phần trăm lượng nước có trong hạt khô.
2.Lượng nước có trong có trong hạt tươi là 25%, người ta lấy 180kg hạt tươi đem phơi thì khối lượng giảm đi 30kg. tìm tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt khô.

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-09-20T17:56:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:57:48+00:00

  1. 

  Lượng nước có trong hạt tươi là:

  $180\times 30:100=54(kg)$

  Lượng chất khô có trọng hạt tươi là: 

  $180-54=126(kg)$  

  Lượng nước có trong hạt khô là:

  $160-126=34(kg)$ 

  % nước có trong hạt khô là:

  $34\times 100:160=21,25\%$ 

  Đáp số: $21,25\%$ 

  2.

  Lượng nước có trong hạt tươi là:

  $180\times 25:100=45(kg)$

  Lương chất khô có trong hạt tươi là:

  $180-45=135(kg)$ 

  Khối lượng nước trong hạt khô là:

  $45-30=15(kg)$ 

  % nước trong hạt khô là:

  $15\times 100:(15+135)=10\%$ 

  Đáp số: $10\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )