1/Lưu huỳnh Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo thành khí lưu huỳnh Lưu huỳnh Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo thành khí lưu huỳnh đioxit. a/Viết PTHH củ

Question

1/Lưu huỳnh Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo thành khí lưu huỳnh Lưu huỳnh Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo thành khí lưu huỳnh đioxit.
a/Viết PTHH của phản ứng
b/Biết sau phản ứng khí lưu huỳnh đioxit thất thoát 20% khối lượng khối lượng. Khối lượng khí oxi và lưu huỳnh ban đầu đem đốt cùng là 64g. Tính khối lượng khí lưu huỳnh đi oxit sau cùng thu được.

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-11-10T19:57:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T19:59:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T19:59:55+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Giải thích các bước giải:

  a,$S+O_2→SO_2$

  b,Ta có: $mO_2+mS=mSO_2$

  ⇒$mSO_2$ theo đb$=128(g)$

  Do bị thất thoát 20%

  ⇒$mSO_2=128:100.80=102,4(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )