1 mạch ARN có trình tự sau: AUU-XAA-GAX-XXU-AUG a) xác định trình dài cặp nu trên b) tính chiều dài ARN?

Question

1 mạch ARN có trình tự sau:
AUU-XAA-GAX-XXU-AUG
a) xác định trình dài cặp nu trên
b) tính chiều dài ARN?

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-20T03:27:14+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:28:38+00:00

  a) Trình tự mạch khuôn: TAA-GTT-XTG-GGA-TAX

  b) Chiều dài mạch = 3*5*3,4=15*3,4=51(Angstrom)

  0
  2021-08-20T03:28:45+00:00

  a, Theo nguyên tắc bổ sung ta có:

  mARN:       AUU-XAA-GAX-XXU-AUG

  Mạch gốc: TAA-GTT-XTG-GGA-TAX

  Mạch bs:    ATT-XAA-GAX-XXT-ATG

  b, Số nucleotit mARN: $3 × 5 = 15$

  Chiều dài ARN: $15 × 3,4 = 51 A^{o}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )