1,Mạng điện trong nhà là loại mạng điện : cao,thấp,trung bình,bình thường?? 2,Ống thủy tinh ở đèn huỳnh quang có chiều dài a.0,6-1,2m b.1,5-2,4m c/1,0

Question

1,Mạng điện trong nhà là loại mạng điện : cao,thấp,trung bình,bình thường??
2,Ống thủy tinh ở đèn huỳnh quang có chiều dài
a.0,6-1,2m
b.1,5-2,4m
c/1,0-1,5m
d 0,8-1.6m

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-07-11T00:58:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:59:43+00:00

  1. Mạng điện trong nhà là loại mạng điện có điện áp thấp.

  2.câu 2 hình như đề bài sai hai sao á

  0
  2021-07-11T01:00:09+00:00

  $\text{@Kenvin2007}$

  Câu 1 : 

  Mạng điện trong nhà là loại mạng điện có điện áp thấp, nhận điện năng từ mạng phân phối để cung cấp điện cho các đồ dùng điện trong gia đình 

  Câu 2 : 

  Ống thủy tinh ở đèn huỳnh quang có chiều dài từ 0,3 → 2,4 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )