1 mảnh đất HCN có a=8m,b=6m . Người ta đào ở giữa 1 cái ao hình tròn có bán kính 2m. Tính diện tích của mảnh đất đó

Question

1 mảnh đất HCN có a=8m,b=6m . Người ta đào ở giữa 1 cái ao hình tròn có bán kính 2m. Tính diện tích của mảnh đất đó

in progress 0
Kennedy 14 phút 2021-09-15T02:28:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:29:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích của mảnh đất là:

  `8` x `6` `=48` `(m^2)`

  Diện tích của cái ao là:

  `2` x `2` x `3,14` `=12,56` `(m^2)`

  Diện tích của mảnh đất(ko tính cái ao) là:

  `48` `-` `12,56` `=35,44` `(m^2)`

  `Đáp` `số:` `35,44` `m^2`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-15T02:30:08+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo nha

               bài giải

    diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là

            $\text{8 × 6 = 48 (m²)}$

        diện tích cái ao hình tròn đó là

           $\text{2 × 2 × 3,14 = 12,56 (m²)}$

     diện tích phần đất còn lại của mảnh đất đó là 

                $\text{48 – 12,56 = 35,44 (m²)}$
                                        đáp số $\text{35,44 m²}$

               chúc bạn học tốt nha ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )