1 mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 216 m2.chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Question

1 mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 216 m2.chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính chu vi hình chữ nhật đó.

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-09-28T15:32:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:34:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-28T15:34:22+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  Ta chia mảnh đất đó thành 6 mảnh đất bé hình vuông.

               Diện tích của một hình vuông là:

                            216 : 6 = 36 (m)

   Do diện tích hình vuông được cạnh × cạnh 

  => Cạnh của hình vuông đó là:

                  a × a = 36 (m²)

  => a = 6 (m)

               Chiều rộng của mảnh đất đó là:

                            6 × 2 = 12 (m)

                 Chiều dài của mảnh đất đó la:

                           12 : $\frac {2}{3}$ = 18 (m)

                       Chu vi mảnh vườn đó là:

                          (12 + 18) × 2 = 60 (m)

                                             Đáp số: 60m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )