1. Mảnh len và mảnh lụa nhiễm điện gì? khi đó electron dịch chuyển từ vật nào sang vật nào trong thí nghiệm trên? 2. Vật nào nhận thêm electron và mất

Question

1. Mảnh len và mảnh lụa nhiễm điện gì? khi đó electron dịch chuyển từ vật nào sang vật nào trong thí nghiệm trên?
2. Vật nào nhận thêm electron và mất bớt electron?(trong thí nghiệm trên)

in progress 0
Raelynn 2 giờ 2021-09-10T02:21:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:23:11+00:00

  Mảnh lụa nhiễm điện tích dương,còn mảnh len nhiễm điện tích âm

  ->Electron dịch chuyển từ mảnh lụa sang mảnh len

  -Vì mảnh lụa nhiễm điện tích dương,còn mảnh len nhiễm điện tích âm

  ->Mảnh lụa bớt electron còn mảnh len nhận thêm electron

  #HỌCTỐTNHA<3

   

  0
  2021-09-10T02:23:39+00:00

  Đáp án:

  – Mảnh lụa nhiễm đt dương,còn mảnh len nhiễm đt âm

  =)Electron dịch chuyển từ mảnh lụa sang mảnh len

  -Vì mảnh lụa nhiễm đt dương,còn mảnh len nhiễm đt âm

  =)Mảnh lụa bớt electron còn mảnh len nhận thêm electron 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )