1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài, chiều dài là 64m a) s mảnh vườn này bằng 64 phần trăm s thửa ruộng hình vuông kế bên. Hỏ

Question

1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài, chiều dài là 64m
a) s mảnh vườn này bằng 64 phần trăm s thửa ruộng hình vuông kế bên. Hỏi s thửa ruộng hình vuông là bao nhiêu ?

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-05T01:23:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:24:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng mảnh vườn là: 64* 2/5=128/5 (m)

  Diện tích mảnh vườn là : 64* 128/5= 8192/5 (mét vuông)

  a) Diện tích thửa ruộng hình vuông là: 8192/5 : 64%=2560 (mét vuông)

  0
  2021-08-05T01:25:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Chiều dài mảnh vườn hcn là:

                                         64.2:5=25,6(m)

  S mảnh vườn hcn là:

        64.25,6=1638,4(m)

  S thửa ruộng hình vuông là:

       1638,4:64.100=2560(m)

                     ps: Dấu “.” là dấu “x” nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )