1. mary,-, anything about mountain,though it would be quite safe to climb alone A. Who didn’t know. B. Not knowing. C. That didn’t know. D. Who

Question

1. mary,…., anything about mountain,though it would be quite safe to climb alone
A. Who didn’t know. B. Not knowing. C. That didn’t know. D. Who not knowing
Câu này trích trong đề kiểm tra 15p của mình. Mình chọn A nhưng đáp án là B nhưng mình nghĩ 2 câu này đều đúng. Mọi người giải đáp giúp mình với. Mình cảm ơn

in progress 0
Gianna 4 tuần 2021-11-12T01:33:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-12T01:35:01+00:00

    nếu dịch nghĩa từng từ đối vs đứa ngu anh như mk thì B đúng
    nhưng mk thấy A theo cấu trúc sẽ đúng hơn vì mk thấy có 1 câu dạng tương tự thế này thì chọn A.
    Mk nghĩ A ms đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )